Aktualności

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2023

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2023, w intencji hodowców i ich Rodzin, zostanie odprawiona w Wężyskach koło Krosna Odzańskiego w niedzielę 8 października o godz. 12.00.

Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Serdeczenie zapraszamy wszystkich hodowców, w szczególności tych z naszego Okręgu. Prosimy również o udział pocztów sztandarowych poszczególnych Oddziałów.

Oficjalny szablon
do zgłaszania wyników gołębi młodych do:
Mistrzostw Okręgu Zielona Góra
oraz Regionu VI Poznań i Mistrzostw Polski
za sezon 2023

Dostępny jest jeden szablon do zgłaszania wyników na wszystkie szczeble związkowej rywalizacji, tzn. Okręg Zielona Góra, Region VI Poznań i Polska.


Szablon do Mistrzostw Okręgu Zielona Góra, Regionu VI Poznań i Mistrzostw Polski

Szablon należy pobrać i wypełnić w formie elektronicznej. Przygotowany formularz jest jedynym akceptowalnym formularzem, na którym można zgłaszać wyniki.

Zbiorcze zestawienie wyników z całego Oddziału należy wysłać w formie elektronicznej do dnia 30.09.2023 r., na poniższe adresy e-mail:

 • staszek@hodowlagolebi.com
 • e_pelka@op.pl

W dniu 1-2.10.2023 r. zostaną udostępnione wyniki do weryfikacji.

W/w w formie papierowej, oraz całą dokumentację zebraną w teczkach, należy dostarczyć do Edwarda Pełki do 04.10.2023 r.

Weryfikacji, analogicznie jak w przypadku gołębi dorosłych, dokona Okręgowa Komisja Lotowa w dniu 09.10.2023 r. Godzina spotkania zostanie jeszcze podana.

OFICJALNE wyniki Okręgu Zielona Góra
gołębie dorosłe 2023
oraz
zestawienie do Regionu VI Poznań i Mistrzostw Polski


OFICJALNE wyniki Okręgu Zielona Góra - gołębie dorosłe 2023


Zestawienia do Regionu i Polski - gołębie dorosłe 2023

Poniżej publikujemy protokół z zebrania Okręgowej Komisji Lotowej w celu weryfikacji wyników gołębi dorosłych za sezon 2023:

Data i termin weryfikacji

Weryfikacja wyników do mistrzostw Okręgu oraz Regionu i MP odbędzie się w dniu 12.09.2023 r. o godz. 14:00 w Raculi. Obecność członków Okręgowej Komisji Lotowej obowiązkowa.

Reklamacja do listy konkursowej Strefy-1 z lotu narodowego Bruksela

Aktualizacja 29.08.2023 r., godz. 13:45 - złożona reklamacja została uwzględniona. Poprawna wersja listy konkursowej Strefy-1 z loty narodowego Bruksela jest dostępna na stronie internetowej PZHGP.

Na stronie internetowej PZHGP ukazały się wyniki lotu narodowego Bruksela. Niestety na liście konkursowej Strefy-1 nie ma gołębi hodowców z Okręgu Zielona Góra i Wrocław.

W związku z powyższym została oficjalnie zgłoszona reklamacja. Prosimy o chwilę cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź. Liczba gołębi i hodowców z naszego Okręgu i Wrocław została uwzględniona na liście konkursowej, chodzi o tabelę "Okręgi uczestniczące w locie". Zakładamy więc, że brak gołębi na samej liście to zwykła pomyłka.

Jeśli chodzi o serie 5/3 w Strefie-1, to tutaj jest wszystko dobrze - widnieją tam hodowcy z w/w Okręgów.

Sposób przygotowania teczek z dokumentacją wyników
do mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski

Poniżej udostępniamy szablony etykiet na teczki z dokumentacją wyników do mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski. Wyróżniamy:

 • szablon etykiety na teczkę z wynikami hodowcy do mistrzostw Okręgu
 • szablon etykiety na teczkę z wynikami hodowcy do mistrzostw Polski
 • szablon etykiety na teczkę z dokumentacja lotową Oddziału

Hodowca zgłąszający wyniki zarówno do mistrzostw Okręgu jaki i Polski powinien przygotować 2 teczki. Zawartość danej teczki opisana jest na w/w etykietach.

Etykiety powinny być wypełnione komputerowo i naklejone na papierowe teczki na gumkę. Nie należy stosować kopert, koszulek foliowych itp.

Zbiorcze zestawienia wyników z całego Oddziału, zarówno do mistrzostw Okręgowych jak i mistrzostw Polski, należy wysłać w formie elektronicznej, dokładnie w dniu 27.08.2023 r., na poniższe adresy e-mail:

 • staszek@hodowlagolebi.com
 • e_pelka@op.pl

W/w w formie papierowej, oraz całą dokumentację zebraną w teczkach, należy dostarczyć do Edwarda Pełki do 31.08.2023 r.

Zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów

W sobotę 12.08.2023 r. o godz. 11:00 w Raculi odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów dotyczące wyników gołębi dorosłych za sezon 2023 oraz ich późniejszej weryfikacji.

Współzawodnictwa okręgowe oraz do MP i Regionu VI - sezon 2023

Szczegóły dotyczące obliczeń współzawodnictw okręgowych oraz do MP i Regionu VI przedstawiono w poniższych tabelach.

Zmiana terminów zdawania planów lotów oraz spisów gołębi młodych 2023

W nawiązaniu do Komunikatu nr 3/2023 z dnia 12.07.2023 r. nastąpiły zmiany terminów zdawania planów lotów oraz spisów gołębi młodych 2023. I tak:

1. Plany lotów w wersji elektronicznej należy przesłać w terminie do 11.08.2023 r.

2. Plany lotów w wersji papierowej (opieczętowane i podpisane) oraz spisy gołębi młodych w wersji elektronicznej i papierowej (opieczętowane i podpisane) należy przesłać w terminie do 18.08.2023 r.

Adres e-mail oraz korespondecyjny - tak jak w Komunikacie nr 3/2023.

Dokumentacja dla lotu narodowego Bruksela

Prosimy o dostarczenie do Stanisława Górskiego (67-106 Modrzyca, ul. Cyprysowa 5), do dnia 21.07.2023 r., dokumentacji lotowej z lotu narodowego Bruksela, tzn.

 • listy startowe i listy zegarowe
 • listy startowo-zegarowe
 • taśmy zegarowe
 • protokół z punktu wkładań gołębi oraz nastawienia i otwierania zegarów
dla 3 najszybszych gołębi oraz 3 najlepszych serii z lotu narodowego Barcelona. Obowiązuje lista wspólna połączonych Okręgów (Zielona Góra + Wrocław).

Trzy najszybsze gołębie:

 • Machel Robert - 0364
 • Kościelniak Marek - 0362
 • Guzior Andrzej - 0362

Trzy najlepsze serie:

 • Mucha Grzegorz - 0362
 • Dybizbański Mariusz - 0362
 • Grzegorek Tomasz - 0206

Liczba zgłoszonych gołębi z na lot narodowy Bruksela

Poniżej podajemy zestawienie liczbowe gołębi zgłoszono na lot narodowy Bruksela przez Oddziały należące do Okręgu Zielona Góra:

 • 0206 Głogów - 250 gołębi
 • 0362 Nowa Sól - 750 gołębi
 • 0364 Sława - 300 gołębi
 • 0365 Sulechów - 10 gołębi
 • 0367 Świebodzin - 10 gołębi
 • RAZEM - 1320 gołębi

Zgłoszenia ilościowe na lot narodowy Bruksela

Zarządy Oddziałów proszone są o przekazanie informacji o liczbie gołębi jaką dany Oddział zgłasza do udziału w locie narodowym Bruksela.

W/w informację nelaży przekazać najpóźniej do dnia 10.06.2023 r. w formie e-mail na adres staszek@hodowlagolebi.com

Hodowcy z Oddziałów, które nie mają lotu narodowego Bruksela w oddziałowym planie lotów, mogą wziąć udział w tym locie za opłatą 10 zł / gołębia . Dla tych hodowców wkładanie gołębi na ten lot odbędzie się w Nowej Soli - data i godzina zostaną jeszcze podane.

Loty wspólne (Rejon, Okręg) - sezon 2023

Wzorem ubiegłych lat listy wspólne, tzn. rejonowe i okręgowe, będą umieszczane w zakładce "Listy wspólne".

Dla rejonu lotowego 0357, 0365, 0367, 0368 listy będzie obliczał Łukasz Gorzycki. Pozostałe rejony oraz Okręg (oraz Strefy okręgowe) będzie obliczał Stanisław Górski.

Będziemy się starać, aby wstępne listy wspólne były umieszczane na stronie dzień po dniu otwarcia zegarów z danego lotu. Warunkiem jest oczywiście obliczona lista oddziałowa, która stanowi źródło danych dla listy wspólnej.

Ostateczna lista wspólna będzie przeliczana po ok. 8-9 dniach od daty lotu, aby mieć pewność, że ewentualne poprawki zgłoszone do list oddziałowych zostały wprowadzone. W tym samym dniu dane lotu wspólnego zostaną dodane do programu obliczeniowego "Górski", tak aby było możliwe korzystanie z tych list przy obliczeniach współzawodnictw ogólnopolskich (kategorie lotowe, GMP, INT itp.).

Formularze - wykaz hodowców za I i II półrocze

W związku z obowiązkiem sporządzenia wykazu hodowców za I i II półrocze udostępnimy poniżej oficjalne formularze, które należy zastosować.

Okręgowa Komisja Lotowa

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 13.04.2023 r. powołano Okręgową Komisję Lotową w składzie:

Moskalik Zbigniew - Przewodniczący
Pełka Edward - wice-Przewodniczący
Górski Staninisław – Sekretarz

Członkowie:
Czubak Roland
Ficner Przemysław
Gorzycki Łukasz
Buganik Grzegorze
Zgud Robert
Gdowski Andrzej
Żółkiewski Piotr
Kusy Arkadiusz

Komunikat nr 2/2023

Komunikat nr 8/2022

Msza Św. w intencji hodowców i ich rodzin z okazji ropoczęcia sezonu 2023

W imieniu ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 2023.

Msza Św. odbędzie się 16 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w Kościele w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego. Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Prosimy, aby w Mszy Św. wzięły udział reprezentacje, wraz ze sztandarami, wszystkich Oddziałów należących do Okręgu Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców.

"Władze" Okręgu Zielona Góra na kadencję 2023-2026

W dniu 05.03.2023 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PZHGP Okręg Zielona Góra zostały wybrane "władze" Okręgu na kadencję 2023-2026. Gratulujemy wszystkim wybranym. Życzymy owocnej pracy w nadchodzącym czteroleciu.

Aktualne składy Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Dycyplinarnej oraz delagatów na KWZD można zobaczyć w zakładce Zarząd i Komisje.

Archiwum - 2022 i wcześniej...

Aktualności

Zarząd i Komisje

Regulaminy

Formularze

Listy wspólne

Wyniki - Okręg

Wyniki - Region

Kontakt

Polecane Strony

Formularze & Druki PZHGP

PROŚBA

W przypadku zauważenia błędu na stronie internetowej proszę o pilną informację do administratora strony:

Stanisław Górski
+48 782 647 937
staszek@hodowlagolebi.com

Wspólnie zadbajmy, aby istniało miejsce, gdzie wszyscy hodowcy i zainteresowani znajdą rzetelne i sprawdzone informacje.

Dziękujemy.