Aktualności

"Władze" Okręgu Zielona Góra na kadencję 2023-2026

W dniu 05.03.2023 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PZHGP Okręg Zielona Góra zostały wybrane "władze" Okręgu na kadencję 2023-2026. Gratulujemy wszystkim wybranym. Życzymy owocnej pracy w nadchodzącym czteroleciu.

Aktualne składy Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Dycyplinarnej oraz delagatów na KWZD można zobaczyć w zakładce Zarząd i Komisje.

Reprezentacja Okręgu Zielona Góra na 71. OWGP 6-8 stycznia 2023 r.

W poniższych plikach PDF podany jest skład reprezentacji Okręgu Zielona Góra na 71. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych, która w dniach 6-8 stycznia 2023 r. odbędzie się w Katowicach.

Eksponaty na wystawę należy dostarczyć w środę 4.01.2023 r. do godziny 10:00 do Zbigniewa Moskalika w Raculi. Wraz z gołębiami należy dostarczyć zaświadczenie od lekarze weterynarii.


Kategorie standard


Kategorie sport (wyczyn)

Prośba do fundatorów gołębi na aukcję charytatywną

Prosimy fundatorów gołębi na aukcję charytatywną, aby w miarę możliwości, oprócz rodowodu gołębia, na osobnej kartece, przygotowali krótki opis gołębia, 3-4 zdania, aby osoba prowadząca licytację mogła łatwiej i dokładniej przedstawiać licytowanego gołębia. Z góry dziękujemy!

Przyjmowanie eksponatów na 47. OWGP

Przyjmowanie eksponatów na 47. Wystawę Gołębi Pocztowych Okręgu Zielona Góra odbędzie się w piątek 02.12.2022 r. Aby uniknąć czekania w kolejce wprowadzono podział godzinowy dla poszczególnych Oddziałów:

godz. 15:30 - Oddział 0368
godz. 16:30 - Oddziały: 0360, 0365, 0362
godz. 16:45 - Oddziały: 0206, 0364, 0366
godz. 17:15 - Oddziały: 0367, 0369, 0370
godz. 18:00 - Oddziały: 0361

Zgłaszanie gołębi na aukcję charytatywną

Podczas 47. Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Zielona Góra odbędzie się aukcja charytatywna. Osoby chcące przekazać gołębie na licytację proszone są o zgłaszanie liczby gołębi, które chcą przekazać na ten cel. Chodzi wyłącznie o liczbę gołębi. Organizatorzy muszą znać liczbę klatek jaką przygotować na ten cel. Samego gołębia (lub gołębie) oraz jego rodowód należy przywieźć bezpośrednio na wystawę, w ten sam dzień co eksponaty, czyli piątek 02 grudnia 2022 r.

Liczbę przekazywanych gołębi proszę zgłaszać do Stanisława Górskiego. Nie zawsze mogę odebrać, nie zawsze mam gdzie zapisać, więc preferowana forma zgłoszenia liczby gołębi to SMS na numer 782 647 937 (lub e-mail na adres: staszek@hodowlagolebi.com) o treści: liczba gołębi + imię i nazwisko fundatora.

Gołębie na aukcje charytatywną prosimy zgłaszać do dnia 28 listopada 2022 r.

Poniżej znajduje się wstępna lista fundatorów.

Wstępna lista fundatorów:
(kolejność alfabetyczna)

Balczewski Szczepan
Bartoszek Arleta i Ireneusz
Błaszczyk Mariusz
Boś Sławomir
Czubak Damian i Roland
Dziębór Dariusz
Ficner Przemysław, Agata, Jan
Frąckowiak Artur
Gasperowicz Adam i Marzena
Gotowiec Rafał – Tarach Maciej i Antoni
Jędrzejczak Przemysław
Josik-Kasprzak
Kałużny Czesław
Kałużny Daniel
Kosińscy Łukasz i Marcin
Łepuch Ireneusz, Krzysztof i Dorota
Moskalik Damian - wlot aluminiowy 60cm
Moskalik Zbigniew
Ostropolski Karol
Sikora Stanislaw & Krzysztof
dr Schwidde-Krasowski
Zając Wiktoria i Marek
Zając-Wiśniewski
Zgud Robert
Najmocniej przepraszamy, jeśli kogoś nie zdąrzyliśmy dopisać do w/w listy. Prosimy o przypomnienie...

Zdjęcia z Balu Mistrzów Regionu VI Poznań, Brody, 22.10.2022 r.

Poniżej udostępniamy plik-archiwum .zip, czyli "paczkę" zawierajacą zdjęcia z Balu Mistrzów Regionu VI, który odbył się w Brodach w dniu 22.10.2022 r.

Po pobraniu pliku-archiwum .zip należy go rozpakować programem typu 7-zip, WinRAR itp.


Plik-archiwum .zip ze zdjęciami

47. Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych
Zielona Góra, 03-04 grudnia 2022 r.

47. Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Zielona Góra planowana jest na 03-04 grudnia 2022 r. w Zielonej Górze, ul. Strzelecka 9 w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Współorganizatorem wystawy jest PZHGP Oddział 0368 Zielona Góra.

Szczegółowy program wystawy zostanie podany w najbliższym czasie.

Przyjmowanie eksponatów odbędzie się w piątek 02 grudnia 2022 r. Aby uniknąć czekania w kolejce wprowadzony zostanie podział godzinowy dla poszczególnych Oddziałów. Konretne godziny zostaną podane po 21 listopada 2022 r.

Na pewno odbędzie się tradycyjna licytacja gołębi na cel charytatywny. W związku z tym już teraz prosimy fundatorów o zgłaszanie gołębi, które zostaną przeznaczone na ten szczytny cel.

Końcowy termin zgłaszania gołębi, to 21 listopada 2022 r.

Zasady zgłaszania gołębi na wystawę

Dla Oddziałów, które korzystają z programu obliczeniowego "Górski" (0206, 0360, 0361, 0362, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 i 0370), wzorem ubiegłych lat, udostępniono system zdalnego zgłaszania gołębi. Każdy hodowca może samodzielnie, z poziomu swojego Konta hodowcy w programie, zgłosić gołębie za pomocą jednego kliknięcia. Film instruktażowy dla hodowców znajduje się poniżej. Oczywiście tą samą czynność, w imieniu hodowcy, może wykonać rachmistrz (tą kwestię pozostawiam do wewnętrznych ustaleń między hodowcą, a rachmistrzem danego Oddziału).

W związku z ograniczeniem liczby klatek oraz miejsca na wystawę, w przypadku dużej liczby zgłoszonych gołębi Organizatorzy dopuszczają możliwość ograniczenie liczby wystawianych gołębi. Ewentualny komunikat w tej kwestii zostanie ogłoszony po 21 listopada 2022 r.

Na wystawie okręgowej będą obowiązywać te same kategorie (i ich zasady) jak na poprzedniej Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Pocztowych:


Komunikat 70. OWGP

Oddziały, które korzystają z programu obliczeniowego "Górski" NIE muszą (chyba, że chcą) przesyłać zbiorczego zestawienia zgłoszonych gołębi. Informacje o zgłoszonych gołębiach zostaną pobrane z programu obliczeniowego.

Dla Oddziałów, które nie chcą korzystać z systemu zdalnego zgłaszania gołębi w progamie obliczeniowym "Górski" oraz dla tych, które nie korzystają z programu obliczeniowego "Górski" (0357) system zgłaszania gołębi na wystawę jest taki sam jak w latach 2019-2021. Na adres e-mail staszek@hodowlagolebi.com należy dostarczyć wersję elektroniczną zbiorczego zestawienia z deklaracjami wystawowywymi od hodowców. Obowiązuje wyłącznie poniższy formularz:


Formularz zbiorczego zestawienia deklaracji z Oddziału - wersja .xls

Film instruktażowy: wypełnianie zbiorczego zestawienia deklaracji wystawowych można obejrzeć TUTAJ.

Poniżej udostępniamy pomocniczy formularz deklaracji wystawowej, z którego mogą korzystać hodowcy:


Formularz deklaracji wystawowej (dla hodowcy) - wersja .xls

Wyniki gołębi dorosłych
Region VI Poznań, sezon 2022


Wyniki Regionu VI Poznań - sezon 2022

OFICJALNE wyniki
gołębie dorosłe i młode
Okręg Zielona Góra, sezon 2022


Wyniki Okręgu Zielona Góra - sezon 2022

Dodatkowe współzawodnictwo dla gołębi młodych
na szczeblu Regioniu VI Poznań

Uwaga! W tym roku, w Regionie VI Poznań, organizowane jest nowe współzawodnictwo (robocza nazwa: Kategora A-młode) dla gołębi młodych. Wynik końcowy współzawodnictwa Kategoria A-młode, to suma coefficientów dla 6 gołębi z 3 konkursami. Wyniki liczone są z wszystkich lotów, z całości spisu gołębi, lista konkursowa na bazie 20% (1:5), limit 450 kkm na gołębia.

W związku z tym, że informacja o nowym współzawodnictwie pojawiła się tak późno, to jeśl Oddział nie zgłosi żadnego hodowcy, to rachmistrz okręgowy (Stanisław Górski) sam wyliczy i zgłosi najlepsze, kompletne wyniki dla danego Oddziału.

Zaktualizowany został szablon zgłaszana wynków gołębi młodych. Dodano arkusz ze współzawodnictwem Kategoria A-młode.

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2022

Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2022, w intencji hodowców i ich Rodzin, zostanie odprawiona w Wężyskach koło Krosna Odzańskiego w niedzielę 9 października o godz. 12.00.

Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Serdeczenie zapraszamy wszystkich hodowców, w szczególności tych z naszego Okręgu. Prosimy również o udział pocztów sztandarowych poszczególnych Oddziałów.

Współzawodnictwa okręgowe oraz do MP i Regionu VI - sezon 2022

Szczegóły dotyczące obliczeń współzawodnictw okręgowych oraz do MP i Regionu VI przedstawiono w poniższych tabelach.

2022.08.05 - Komunikat nr 8

Wyjazd na 37. Olimpiadę Gołębi Pocztowych w Rumunii

Osoby chętne do wspólnego wyjazdu na 37. Olimpiadę Gołębi Pocztowych w Rumunii, termin 12-14 sierpnia 2022 r., proszone są o kontakt do kol. Mariusza Dybizbańskiego, tel. +48 501 397 825.

Kondolencje

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci naszego serdecznego Kolegi

śp. Bolesława Szczerbaka

chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

Zarząd PZHGP Okręg Zielona Góra

Loty wspólne (Rejon, Okręg) - sezon 2022

Wzorem ubiegłych lat listy wspólne, tzn. rejonowe i okręgowe, będą umieszczane w zakładce "Listy wspólne".

Wstępną listę wspólną będę starał się umieszczać dzień po dniu otwarcia zegarów z danego lotu. Warunkiem jest oczywiście obliczona lista oddziałowa, która stanowi źródło danych dla listy wspólnej.

Ostateczną listę wspólną będę przeliczał po ok. 8-9 dniach od daty lotu, aby mieć pewność, że ewentualne poprawki zgłoszone do list oddziałowych zostały wprowadzone. W tym samym dniu dane lotu wspólnego zostaną dodane do programu obliczeniowego "Górski", tak aby było możliwe korzystanie z tych list przy obliczeniach współzawodnictw ogólnopolskich (kategorie lotowe, GMP, INT itp.).

Kondolencje

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci naszego serdecznego Kolegi

śp. Andrzeja Kazimierczaka

chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

Wieloletni członek Oddziału 0367 Świebodzin
Odznaczony Złotą i Srebrną Odznaką PZHGP
Człowiek oddany społeczności Hodowców

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w środę 13.04.2022 r. o godz. 10:00 w Kościele w Zbąszynku. Pogrzeb nastąpi po Mszy Św. na cmentarzu parafialnym w Zbąszynku.

Zarząd PZHGP Okręg Zielona Góra

Msza Św. w intencji hodowców i ich rodzin z okazji ropoczęcia sezonu 2022

W imieniu ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 2022.

Msza Św. odbędzie się 24 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:15 w Kościele w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego. Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Prosimy, aby w Mszy Św. wzięły udział reprezentacje, wraz ze sztandarami, wszystkich Oddziałów należących do Okręgu Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców.

Komunikat dotyczący zapisu obrączek rodowych w ESK Unikon

Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na posiedzeniu w dniu 5 marca 2022 roku zatwierdził zapis obrączek rodowych w zegarach Unikon (program 3.13) dla gołębi z roczników 2022 – 2030. Gołębie z rocznika:

  • 2022 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 02
  • 2023 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 03
  • 2024 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 04
  • 2025 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 05
  • 2026 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 06
  • 2027 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 07
  • 2028 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 08
  • 2029 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 09
  • 2030 zapisujemy w zegarach w pozycji „rok” jako 10

Na listach konkursowych gołębie zapisujemy z rokiem jaki widnieje na obrączce rodowej.

Lista lotów zagranicznych

Poniżej udostępniamy oficjalny szablon listy lotów zagranicznych. Szablon należy wypełnić elektrninicznie i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: staszek@hodowlagolebi.com

Termin przesyłania planów lotów oraz listy lotów zagranicznych to 20 grudnia 2021 r.


Szablon lista lotów zagranicznych

Archiwum - 2021 i wcześniej...

Aktualności

Zarząd i Komisje

Regulaminy

Formularze

Listy wspólne

Wyniki - Okręg

Wyniki - Region

Kontakt

Polecane Strony

Formularze & Druki PZHGP

PROŚBA

W przypadku zauważenia błędu na stronie internetowej proszę o pilną informację do administratora strony:

Stanisław Górski
+48 782 647 937
staszek@hodowlagolebi.com

Wspólnie zadbajmy, aby istniało miejsce, gdzie wszyscy hodowcy i zainteresowani znajdą rzetelne i sprawdzone informacje.

Dziękujemy.