Aktualności

Wykaz liczby hodowców za I półrocze 2024

Wszystkie Oddziały, które do tej pory nie przesłały wykazu liczby hodowców należących do Oddziału, prosimy o pilnie przesłanie tych informacji. Prosimy to przesłać najpóźniej do dnia 19.05.2024 r.

Poniżej udostępniamy szablon, na którym należy przesłać wykaz. W zakładce "Formularze" znajdują się szablony szczegółowo (za I i II półrocze) przeznaczone do wypełnienia przez Sekcje. Są to oficjalne szablony, które należy stosować.


Szablon zbiorczego wykazu liczby hodowców

Zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów

W czwartek 18.04.2024 r. o godz. 18:00, w Raculi, odbędzie się zebranie Zarzadu Okręgu Zielona Góra z Prezesami Oddziałów. Obecność obowiązkowa.

Msza Św. w intencji hodowców i ich rodzin z okazji ropoczęcia sezonu 2024

W imieniu ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 2024.

Msza Św. odbędzie się 14 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w Kościele w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego. Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Prosimy, aby w Mszy Św. wzięły udział reprezentacje, wraz ze sztandarami, wszystkich Oddziałów należących do Okręgu Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców.

Do sprzedania - kompletny system ESK marki Unikon

W związku ze śmiercią naszego kolegi śp. Tadeusza Wieczorka i niemożnością dalszego prowadzenia hodowli przez jego rodzinę, istnieje możliwość nabycia kompletnego zestawu ESK marki Unikon wraz z anteną, zasilaczem i całym niezbędnym okablowaniem.

Koszt wspomnianego zestawu to 1000 zł.

Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać u kolegi Dariusz Dziębóra (+48 692 250 948), z którym to należy ustalać szczegóły dotyczące chęci nabycia oferowanego zegara.

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany wdowie po śp. Tadeuszu.

Sprzedaż gołębi po zmarłym Hodowcy Tadeuszu Wieczorku

Nasz śp. kolega z Oddziału Zielona Góra lotował od wielu lat i osiągał bardzo dobre wyniki, m.in. Super Mistrza Oddziału. Nie osiągnął by tego bez wartościowych ptaków.

Po Jego śmierci całe stado zostało przeznaczone na sprzedaż. Gołębie znajdować się będą u kolegi Dariusza Dziębóra (+48 692 250 948), z którym to należy ustalać szczegóły dotyczące chęci nabycia oferowanych ptaków.

Całkowity dochód ze sprzedaży gołębi zostanie przekazany wdowie po śp. Tadeuszu.

Możliwość zamówienia nowego telefonu z aplikacją GolebieLoty.pl

Do 10.03.2024 r. przyjmujemy zamówienia na nowe telefony z aplikacją GolebieLoty.pl. Koszt telefonu ok. 510 zł netto.

Zamówienie na nowy telefon prosimy zgłaszać do Stanisława Górskiego SMS (782 647 937) lub e-mailowo (staszek@hodowlagolebi.com). Odbiór nowych telefonów będzie możliwy prawdopodobnie po 13.04.2024 r.

Komunikat dot. Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Współzawodnictwa okręgowe oraz do MP i Regionu VI - sezon 2024

Szczegóły dotyczące obliczeń współzawodnictw okręgowych oraz do MP i Regionu VI przedstawiono w poniższych tabelach.

Zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów

We wtorek 9.01.2024 r. o godz. 17:00, w Raculi, odbędzie się zebranie Zarzadu Okręgu Zielona Góra z Prezesami Oddziałów. Obecność obowiązkowa.

Loty okręgowe w sezonie lotowym 2024

Aktualizacja

W kwestii lotów okręgowych w sezonie 2024 planowane jest analogiczne rozwiązanie jak w sezonie 2023, a więc loty nr 10, 12 i 14.

Strefa 1 - 3 x Roosendaal
Strefa 2 - Bruksela, Alpen, Roosendaal

Plan lotów gołębi dorosłych - sezon 2024

Oddziały proszone są o przesłanie, na DWA adresy e-mail: staszek@hodowlagolebi.com oraz e_pelka@op.pl, plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2024. Termin: do końca grudnia 2023 roku. Poniżej udostępniamy oficjalny szablon, na którym należy przesłać w/w listę lotów:


Szablon plan lotów

Lista lotów zagranicznych
Zaświadczenia na 72. OWGP
Dostarczanie gołębi na 72. OWGP

1. Oddziały proszone są o przesłanie, na adres e-mail: staszek@hodowlagolebi.com, listy lotów zagranicznych planowanych na sezon 2024. Termin: do końca grudnia 2023 roku. Poniżej udostępniamy oficjalny szablon, na którym należy przesłać w/w listę lotów:


Szablon lista lotów zagranicznych

2. Zgodnie z komunikatem 72. OWGP prosimy, aby wraz z gołębiami, które są w reprezentacji Okręgu Zielona Góra, dostarczyć zaświadczenie o szczepieniu gołębi przeciwko paramyksowirozie oraz aktualne (tj. wystawione po 01.01.2024 r.) zaświadczenie weterynaryjne, na którym widnieje adnotacja: "gołębie są zdrowe i nie pochodzą z terenów, gdzie wystąpiło ognisko ptasiej grypy".

3. Zbiórka gołębi, które są w reprezentacji Okręgu Zielona Góra, w celu ich wspólnego transportu na 72. OWGP, odbędzie się w środę 10.01.2024 r. o godz. 9:00 w Raculi u prezesa Zbigniewa Moskalika.

Archiwum - 2023 i wcześniej...

Aktualności

Zarząd i Komisje

Regulaminy

Formularze

Listy wspólne

Wyniki - Okręg

Wyniki - Region

Kontakt

Polecane Strony

Formularze & Druki PZHGP

PROŚBA

W przypadku zauważenia błędu na stronie internetowej proszę o pilną informację do administratora strony:

Stanisław Górski
+48 782 647 937
staszek@hodowlagolebi.com

Wspólnie zadbajmy, aby istniało miejsce, gdzie wszyscy hodowcy i zainteresowani znajdą rzetelne i sprawdzone informacje.

Dziękujemy.